چگونگی ارسال کمک

 

 

از طریق بانکی

از كليه هم وطنان گرامي که تمایل به همکاری دارند درخواست می گردد که کمکهای انسان دوستانه خود را به حساب زیر واریز فرمایند.

TD - Canada Trust
632 Park Royal North,
West Vancouver, B.C., Canada V7T 1H9
Account Holder: Razi Network for Disabled Children
Account No: 00860-5209147
Swift for Wire Transfers: TDOMCATTTOR

 

از طریق پستی

شما همچنان می توانید چکهای خود را به این آدرس ارسال فرمایید.

400 - 1489 Marine Drive
West Vancouver, B.C
Canada V7T 1B8

main_picture