تماس با ما

کانادا

آدرس:

400 - 1489 Marine Drive
West Vancouver, B.C
Vancouver, Canada
V7T 1B8

تلفن: 604.727.3454 
فکس: 604.926.4854
info@razinetwork.org

 

ایران

آدرس دفتر مرکزی:
چهار راه پارک وی- ابتدای بزرگراه مدرس- ساختمان استدلر- طبقه دوم- واحد شماره 6
آدرس مرکز معلولین نمونه:
کیلومتر 11 جاده قدیم کرج، سه راهی شهریار، بعد از سعید آباد، حسن آباد خالصه

شماره تلفن دفتر مرکزی: 22045974 یا 22043814 
شماره تلفن مرکز معلولین نمونه: 6028693 یا 6028692  

 
girl02