درباره ما

عشق زیباست ولی گوش من سرشار از خلاء
حرکت دست و پا همه لذت بخش است چه کنم. مغز من ناتوان است که فرمان دهد از مهر به دست و پایم. داشتن یک چیز درون من و تو مشترک است آن هم ضربان قلبی است که ز همتی نشانی دارد می تپد قلب من می کنم حس، مهر تو را با وجودم، گل لبخند به مهمانی قلب پاکت هدیه کردم اما باز هم غمگینم. غم آن چیز که تو داری و من فاقد آنم، غم آن حس که تو سرشاری از آن
و ای ای کاش

خدمات مرکز نمونه شامل

1.نگهداری و توانبخشی شبانه روزی
2.خدمات پزشکی، پرستاری، روانشناسی و دندانپزشکی
3.خدمات آموزشی از قبیل برپایی کارگاههای مختلف آموزشی و کلاسهای متنوع ورزشی
4. خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی

 

راههای همیاری برای هموطنان خارج از کشور

شامل کمکهای نقدی، قبول نذورات، جمع آوری وجوح ریخته شده در صندقهای خیریه واقع در مراکز مختلف، متعلق به شبکه رازی